Förläggargårdar i Sjuhärad

Kinna, Mark

De anrika förläggargårdarna är unika och viktiga såväl historiskt som kulturellt. Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad vill hjälpa till att göra dessa gårdar kända för en större allmänhet.