STF Markkretsen

Kinna, Mark

STF Markkretsen är en lokalavdelning inom Svenska TuristFöreningen, STF.

Föreningen verkar för en aktiv fritid i Marks kommun.