Hyssnaleden

Hyssna, Mark

Start och mål
Leden är ca 40 km och lämplig för två dagars vandring. Startpunkt vid Hyssna gamla kyrka. Leden är markerad med gula prickar på träden eller gulmarkerade stolpar. Markeringarna syns bäst om man går leden motsols.

Djur och natur
På flera håll finns särskilda slingor som löper ut från leden till speciellt sevärda platser. Längs leden finns tavlor med information om intressanta natur- och kulturvärden.

Rastplatser och övernattningsplatser
Bord och bänkar finns på många platser. I Hökås och vid Stora Hålsjön finns tältplatser med grillplats, sopkärl och toalett. I Hökås finns vindskydd.

Hyssna Hembygdsförening äger och ansvarar för skötsel och underhåll av leden.

Kommunikationsmedel
Goda bussförbindelser finns med Göteborg. Hållplats finns vid väg 156 endast 600 meter från Hyssna gamla kyrka.

Flera av lederna på Upplevmark.com saknar underhåll och är inte uppmärkta längs med delar eller hela sträckan.

Res med kollektivtrafiken

Goda bussförbindelser finns med Göteborg. Hållplats finns vid väg 156 endast 600 meter från Hyssna gamla kyrka.

Fakta

40 km lång, lämplig för 2 dagars vandring.
Leden är inte kvalitetssäkrad men håller en god standard och är fin att vandra på.
Gulmarkerad, syns bäst vid motsols vandring. Vindskydd finns på lägerplats.

 

Reservation för underhåll och markering av leden.

Hitta hit