Tillgänglighetsdagen i Kinna

Kinna, Mark
Välkommen på Tillgänglighetsdagen torsdag den 24 maj i Kinna!

Aktiviteter på Mor Kerstins Torg kl. 13-17

Vad ser en person med synskada? Hur lätt är det att köra över en tröskel med rullstol? På Tillgänglighetsdagen får du möjlighet att prova på spännande inlevelseövningar samtidigt som du kan njuta av musik, ta en fika och vinna fina priser i våra quiz.
Du har också möjlighet att besöka vår mässa med utställare från funktionshinderföreningar, Arbetsförmedlingen och kommunala verksamheter. Längst ner på sidan hittar du en lista med alla utställare på torget.

Ett axplock av aktiviteterna på torget:

• Tipspromenad och Konsumentquiz med vinster
• Musikunderhållning med Lars Sörbom
• Fika (säljs kl. 13-15)
• Daglig verksamhet säljer hantverk
• Klappa en vårdhund

Samtal med politiker i Kinnaborgssalen kl. 18-21

Vill du veta hur kommunen arbetar med funktionshinderfrågor? Välkommen till Kinnaborgssalen i kommunhuset för att ställa din fråga till kommunens politiker eller bara lyssna in. Tema för samtalet är funktionshinder och mänskliga rättigheter.
Tillgänglighetsdagen är ett samarbete mellan Marks kommun och HSO i Mark.

Utställare på Mor Kerstins Torg

Funktionshinderföreningar:
Dyslexiförbundet Sjuhärad
FUB - Föreningen för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
HLF - Riksförbundet HjärtLung
HRF - Hörselskadades Riksförbund
HSO - Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
Neuro - Neuroförbundet
PSO - Psoriarisförbundet
RMF - Reumatikerförbundet
RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
SRF - Synskadades Riksförbund

Idrottsföreningar:
Marks golfklubb - handigolfsektionen

Kommunala verksamheter:
• Tillgänglighetssamordning
• Fixartjänst
• Daglig verksamhet
• Konsumentvägledning
• Budget- och skuldrådgivning
• Vårdhund


Myndigheter:
• Arbetsförmedlingen

24maj 13:00 - 17:00

Kontaktinformation

Marks kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Marks kommun
511 80 Kinna
Telefon: 0320-218031

Arrangör: Marks kommun

E-post: Margit.deBoer@mark.se
Hemsida: http://www.mark.se/tillgang...

Prisinformation

Fri entré!

Res med kollektivtrafiken

Fakta

 Fika säljs mellan kl 13.00–15.00