Frivilligverksamheten har Sopplunch i församlingshemmet i Hajom

Hajom, Mark

Frivilligverksamheten ordnar med Sopplunch i församlingshemmet i Hajom en Onsdag i månaden under Våren

17okt 12:00
14nov 12:00
05dec 12:00

Kontaktinformation

Marks kommun

511 97 Hajom
Telefon: 0320-217828

E-post: peranders.gotesson@mark.se

Hitta hit