Frivilligverksamheten ordnar med Bingo i Öxabäck

Öxabäck, Mark

Frivilligverksamheten har Bingo på dagcentralen i Öxabäck

06sep 14:00
04okt 14:00
01nov 14:00

Kontaktinformation

Marks kommun

511 95 Öxabäck
Telefon: 0320-217828

E-post: peranders.gotesson@mark.se

Hitta hit