Frivilligverksamheten ordnar med en sommarfest

Hyssna, Mark

Sommarfest med underhållning på Stomsåker i Hyssna kommer att vara den 12 juni kl. 13:00