Frivilligverksamheten har korsordscafé på Malmsäter

Kinna, Mark

Frivilligverksamheten kommer att ha korsordscafé på Malmsäter i Kinna en onsdag i månaden under våren

21mar 14:30
18apr 14:30
16maj 14:30

Kontaktinformation

Marks kommun

511 57 Kinna
Telefon: 0320-217828

E-post: peranders.gotesson@mark.se