FREDAGSFÖREDRAG - Arkivresan hållplats Mark

Kinna, Mark

Arkivresan hållplats Mark
Riksarkivet fyller 400 år och det vill vi fira tillsammans!
Öppna arkiv är en förutsättning för att skapa kunskap och förståelse
för vår historia och samtid – en nödvändig del av vår demokrati och
vårt gemensamma minne och kulturarv. 1618 grundades Riksarkivet
och alltsedan dess har Sveriges olika arkiv bevarat historisk dokumentation.

Landsarkivet i Göteborg förvarar närmare 10 hyllmil arkiv från medeltid till nutid. Där speglas de stora samhällsförändringarna
såväl som enskilda individers levnadsöden.Genom Arkivresan vill Riksarkivet sprida kunskap om rättigheten att ta del av vårt gemensamma kulturarv och visa hur de rika arkivbestånden kan vara en resurs för alla som lever och verkar i länet.

Som en del i jubileumsåret har Riksarkivets digitaliserade
arkivmaterial blivit fritt tillgängligt på Internet, vilket bland annat
underlättar för släktforskning hemifrån. I presentationen berättar
vi om hur du kommer igång.
Vi gläntar också lite på dörren till vår egen lokala historia med
exempel från Marks

26okt 15:00

Kontaktinformation

Marks kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Boråsvägen 42
Kinna
Kontaktperson: Carola Melo
Telefon: 0320-217000

E-post: carola.melo@mark.se

Prisinformation

Biljettpris: 40 kr

Kaffe med dopp till självkostnadspris finns från 14.00.

 

Res med kollektivtrafiken

På gångavstånd från järnvägsstationen i Kinna

Fakta

Samverkan: Riksarkivet Landsarkivet Gbg och Studieförbundet Vuxenskolan.

Föredraget hålls på Kinna bibliotek

Hitta hit