Kulturarvsdagen i Hyssna 8 september

Hyssna, Mark

Kulturhistorisk, guidad vandring på en bit av Hyssnaleden där du besöker två kvarnar, en ramsåg,
berget Torshall och en kyrka med anor från 1100-tal.
Du promenerar mellan de olika platserna och får samtidigt en trolsk naturupplevelse.

 

Start kl. 10:30
Melltorps ramsåg/Kvarnen i Hyssna

 
Fjärde generationens mjölnarson och sågmästare Hans Johansson berättar om kvarnen och ramsågen i Melltorp.
Här finns också fotoutställningen ”Melltorps fotografiska ögonblick”,
en historisk fotoutställning om livet i en radby.
 

Kvarnen serverar kaffe, frallor & bakverk. Dagens intäkter går oavkortat till Hyssnaleden.
11:30 vandrar vi mot berget Torshall.
 

11:45
Torshall
Hyssnaledskommittén berättar om Hyssnaslätten och Torshall,
som man tror varit en kultplats för guden Tor. Berget sägs också ha varit en ättestupa.
Vi fortsätter mot Hyssna gamla kyrka.
 
 
12:15
Hyssna gamla kyrka
Guidning av Hyssna gamla kyrka, en av Göteborgs stifts äldsta kyrkor, med anor från 1100-talet.
Kyrkan är av sten och har i stort sett bevarats i det skick den hade när den övergavs 1907.
Vi beger oss därefter av mot Lockö kvarn.

 
13:15
Lockö Kvarn
Mjölnarsonen Rolf Edberg berättar om Lockö kvarn som byggdes 1863, den äldsta delen är från 1700-talet.
Här finns också ett magasin från början av 1800-talet och en smedja från 1926.
 
När guidningen är slut promenerar man tillbaka till parkeringen på Kvarnen i Hyssna.
 

Praktisk information:
Toaletter finns vid båda kvarnarna.
Det går bra att åka bil mellan kulturskatterna.
Med reservation för att tidsschemat kan dra över.

 

08sep 10:30 - 14:15

Kontaktinformation

Kvarnen i Hyssna
Claes Johanssons väg 1
Hyssna
Kontaktperson: Hans Johansson
Telefon: 0320-38023
Telefon: 0705-395653
Bokning: 0320-38023

Arrangör: Kvarnen i Hyssna, Hyssna hembygdsförening och Lockö kvarn, Hyssna församling

E-post: boka@kvarnenihyssna.se
Hemsida: www.kvarnenihyssna-se

Öppettider

Hotell- och konferensanläggningen är bokningsbar året runt.

Fakta

 
Arrangörer: Kvarnen i Hyssna, Hyssna hembygdsförening med Lockö kvarn och Hyssna församling.

Kontaktperson: Hans Johansson
0320–38 023, boka@kvarnenihyssna.se

 

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Huvudarrangör är Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Faciliteter

Konferensmöjligheter
WC/Toalett
Vandringsled

Hitta hit