Utställning om förläggargårdar I Rydal

Kinna, Mark

Under perioden 11 -28 september  ställer föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad ut, på Rydals Museum.

Våra vepor finns nu att beskåda på Rydals museum, ända fram till och under nycirkusfestivalen den 26-27 sep.

Utställningen berättar den spännande historien om  de betydelsefulla förläggargårdarna i Sjuhärad ,

som hade stor betydelse i Markbygdens  roll som textil vagga i Sverige. 

Utställningen är en del i en förstudie för ett projekt kring textilt kulturarv och arrangeras av Förläggargårdar i Sjuhärad, 

med stöd av Boråsregionen och Sjuhärads kommunalförbund.

Tid: Våra vepor finns nu att beskåda på Rydals museum, ända fram till och under nycirkusfestivalen den 26-27 sep.
Plats: Rydals museum, vid ingången till Rensen.

Kontaktperson: Bengt- Göran Johansson

samt,

Thomas Andréen, ordförande Förläggargårdar i Sjuhärad  

För mer info: www.forlaggargardar.se 

                      eller info @tygriket.se 

23sep
24sep
25sep
26sep
27sep
28sep

Kontaktinformation

Förläggargårdar i Sjuhärad

Kinna
Telefon: 0320-60202

E-post: andreen@telia.com

Hitta hit