Björkesbacka

Örby, Mark

Med sina gamla byggnader, rika växt- och djurliv och inte minst möjligheten att se hur man brukade jorden förr erbjuder naturreservatet Björkesbacka, en bit öster om Örby, en spännande miljö.
Husen är inte öppna för allmänheten, men det finns så mycket annat att se. En naturstig leder till platser som "Kattadränket" och "Kolmilan". Fågellivet är rikt och det finns många vackra växter.

Även i framtiden ska Björkesbacka skötas så att man behåller och utvecklar den gamla karaktären av brukat skogshemman i början av 1900-talet.

Tillgänglighet

Reservatet har en ca 160 meter lång naturslinga med hårdgjorda ytor som gör det lättare att ta sig fram. För personer som sitter i rullstol är denna stig tillgänglig med assistans. Utmed naturslingan finns soffor och ett bänkbord som är anpassat för personer med funktionsnedsättningar.

I anslutning till reservatet finns handikapparkering och en informationstavla om naturreservatet.

Björkesbacka (PDF)

Fakta

Platsen är tillgänlighetsinventerad. Fullständig information hittar du på TillgänglighetsDatabasen

Vägbeskrivning

Från Kinna/Skene kör väg 156 mot Svenljunga ca 10 km. I Haratången sväng höger mot Björkesbacka och kör ca 3 km.

GPS: N 57 27 690, E 12 49 892

Hitta hit