Hyltenäs kulle

Öxnevalla, Mark

Hyltenäs kulle

Mellan Öresjöarna och Tolken reser sig Hyltenäs kulle majestätiskt ur det vackra landskapet. Från toppen av kullen är utsikten över Marks täta skogar och glittrande vattendrag fantastisk. Köpmannen George Seaton byggde i början av 1900-talet ett jaktslott på kullens topp. Avnjut picknickkorgen vid bänkarna på stenbalustraderna vid slottsruinen där utsikten är enorm. I en paviljong kan du se en bildutställning om bygget och livet på slottet. Längs kullens fot löper en promenadslinga aldeles vid vattenkanten. På våren växer här rikligt med blåsippor och vitsippor och gör promenaden än mer njutbar.

Slottsherren George Seaton

Köpmannen George Seaton byggde här sitt ståtliga jaktslott i början av 1900-talet. Slottet hade dåtidens alla moderniteter och här levde man ett sorglöst liv med jakter på godset och storslagna fester. Sagan blev dock kort. Redan 1923 totalförstördes slottet i en brand och återuppbyggdes aldrig.

Naturreservatet

Sedan 1974 är Hyltenäs kulle naturreservat. Reservatet utgörs av den nästan 100 meter höga kullen mellan Västra och Östra Öresjön. Kullen omges av stora rasbranter, bevuxna med lövskog i vilken ek, hassel, björk och rönn dominerar. Blåbärsris och harsyra är de vanligaste markväxterna, men på somliga ställen träffar man på skogsbingel och i de täta hasselbestånden finns det gott om blåsippor. En vacker lindallé, planterad på George Seatons tid, leder in i naturreservatet.Uppe på platån förekommer en del planterade men nu förvildade växter som liguster, spireaarter, sykomorlönn och kastanj.

Fågellivet gynnas av en lövrik rasbrantvegetation. Man ser ofta småfåglar som bofink, koltrast, gulsångare, trädgårdssångare och svarthätta. Reservatsskötseln syftar till att göra området så lättillgängligt och attraktivt som möjligt för besökarna. Vandringsleder har dragits runt kullen och även från kullens krön norrut ner till sundet mellan Östra och Västra Öresjön.

Fakta

Vägen upp till kullen är asfalterad men kurvig och relativt smal. Bussar upp till 12 meter kan ta sig upp för vägen. Reservatet är handikappvänligt och här finns toaletter och sopställ.

Platsen är tillgänlighetsinventerad. Fullständig information hittar du på TillgänglighetsDatabasen

Vägbeskrivning

Hyltenäs kulle ligger mellan Torestorp och Öxnevalla, 20 km söder om Kinna. Från Kinna följer du skyltning Örby - Torestorp och därefter Hyltenäs kulle. Från rv 41 är det skyltat Hyltenäs kulle.

GPS: N 57 25 010, E 12 37 657

Hitta hit