Kurirleden

Kinna, Mark

Kurirleden är en vandringsled, 50 km lång, som börjar vid Örestens fästning utanför Örby och slutar vid Kinnahus i Östra Frölunda. Namnet Kurirleden kommer av att det för 600-700 år sedan kan ha funnits en väg på vilken kurirerna red med post mellan de båda fästena.

Observera att många leder saknar underhåll och inte är uppmärkta längs med hela sträckan samt att de beskrivna lederna endast kan ses som förslag på rutter.

Fakta

Reservation för underhåll och markering av leden.

Hitta hit