Kurirleden

Kinna, Mark

Kurirleden är en vandringsled, 50 km lång, som börjar vid Örestens fästning utanför Örby och slutar vid Kinnahus i Östra Frölunda. Namnet Kurirleden kommer av att det för 600-700 år sedan kan ha funnits en väg på vilken kurirerna red med post mellan de båda fästena.

Flera av lederna på Upplevmark.com saknar underhåll och är inte uppmärkta längs med delar eller hela sträckan.

Fakta

Reservation för underhåll och markering av leden.

Hitta hit