Kurirleden

Kinna, Mark

Kurirleden är en vandringsled, 50 km lång, som börjar vid Örestens fästning utanför Örby och slutar vid Kinnahus i Östra Frölunda. Namnet Kurirleden kommer av att det för 600-700 år sedan kan ha funnits en väg på vilken kurirerna red med post mellan de båda fästena. På kartan är ledens start markerad.

Vägbeskrivning

Leden är markerad. En broschyr med en mer detaljerad karta finns på turistbyrån i Kinna

Hitta hit