Lekvad

Berghem, Mark

Lekvad naturreservat i Berghem formerar sig runt Viskan med mäktiga trädformationer i de branta sluttningarna. Vattnet passerar området ömsom stilla, ömsom sprudlande, förbi kvarnkanalen och kraftverksforsarna, där havsnejonöga och laxöring har lek- och yngelplatser.

Vegetationen på sluttningarna har ett eget värde i grovnande trädbjässar. Trädens utbredda grenar skyddar dessutom fiskarna mot bl a fåglar och förser vattnets invånare med mat, i form av insekter som faller ner från träden. Lekvad naturreservat bildades i november år 2002.

Lekvad (PDF)

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Från rv 41 i höjd med Berghem, tag av mot Desarehult.

GPS: N 57 27 382, E 12 35 258

Hitta hit