Liagärde naturreservat

Rydal, Mark

Liagärde naturreservat är ett skogsreservat som breder ut sig kring en imponerande bergsknalle, från vilken man har en hänförande utsikt över Stora Hålsjön, mellan Hyssna och Rydal. Mäktiga granar och ädellövträd bildar pelare i ravinen utmed stigen från vägen och ner till sjön. Här skall stora träd få bli gamla och grova. Träd som fallit skall få multna i värdighet till mat och näring för en ökande mångfald av mikroorganismer, insekter, småvilt, fåglar mm.

Får och nötkreatur betar sommartid i hassellunden och på hagmarken med lövträd, liksom djuren alltid har gjort i det gamla bondesamhället. Liagärde naturreservat bildades i december år 2002.

Liagärde (PDF)

Vägbeskrivning

Liagärde ligger mellan Rydal och Hyssna. Från Kinna följ skyltning Rydal. I Rydal kör mot Hyssna i ca 5 km.

GPS: N 57 34 300, E 12 38 128

Hitta hit