Ramhultafallet, Årenäs och Tostekulla lövskogar

Sätila, Mark

Ramhultafallet, Årenäs och Tostekulla lövskogar

Naturreservaten Ramhultafallet och Årenäs-Tostekulla lövskogar ligger utmed Lygnerns nordvästra och norra strand. Det är en härlig och minnevärd upplevelse att ställa sig intill det över 50 meter höga fallet, låta sig insvepas av det mäktiga bruset och känna vattenstänken mot huden. I fallet finns lämningar i form av bland annat delar av ett kvarnhjul som kan berätta att vattnet tidigare drev en kvarn.

I ädellövsskogarna finns många intressanta lundväxter, till exempel Ramslök, Murgröna, Lundslök och Skogstry.

Fakta

Fornlämningar I Ramhultafallets naturreservat finns två stensättningar och på den ena som ligger i en klippig sluttning ned mot Lygnern växer en mångtalig ek. Enligt Kung Waldemars den andra jordebok från 1200-talets förra hälft gick gränsen mellan Danmark och Sverige i Ramnån eller i "rafna". I Årenäs-Tostekulla lövskogar finns tre stenåldersboplatser vid Lygnerns strand samt ett femstenarör vid Tostekulla. Detta gränsmärke mot Dagsnäs utmärkte fram till 1600-talet mitt även den dansk-svenska gränsen.

Platsen är tillgänlighetsinventerad. Fullständig information hittar du på TillgänglighetsDatabasen

Vägbeskrivning

Ramhultafallet:
Från Sätila kör du mot Fjärås ca 6 km. Tag av mot vänster vid skylt Ramhulta och fortsätt sedan följa skyltning Ramhulta.
GPS: N 57 30 611, E 12 23 311

Årenäs-Tostekulla lövskogar:
En avfart finns drygt 7 km sydväst om Sätila på vägen mot Fjärås. Parkering vid informationstavlan.

Hitta hit