Sju Strömmar

Torestorp, Mark

Sju Strömmar

I Torestorp delar Torestorpsån upp sig i sju strömmar och bildar ett vackert och intressant naturområde. På promenadstigar kan du vandra över porlande bäckar och genom lummig grönska. Här växer Sveriges största ormbunke Kungsbräken, även kallad Safsa. På våren är hela området täckt med vitsippor och är kanske som allra vackrast då, när även vattenmängden är som störst.

Reservatet

Sju Strömmar är ett kyrkoreservat och är med i nätverket Natura 2000 som värnar om viktiga naturtyper och livsmiljöer, så att hotade och skyddsvärda arter bevaras för framtiden.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

I Kinna kör mot Örby och följ därefter skyltning Torestorp. Direkt efter bron går en stig som leder ner till naturområdet.

GPS: N 57 23 244, E 12 40 754

Hitta hit