Älgstigen

Örby, Mark

En lite kortare vandring hittar du strax utanför Örby. Med start vid Hanatorps Camping tar Älgstigen dig genom skogar och kulturlandskap av skiftande karaktär. Leden passerar även Mos Strand som under sommaren är en välbesökt badplats med sommarcafé, sandstrand, bryggor och stora gräsytor.

Observera att många leder saknar underhåll och inte är uppmärkta längs med hela sträckan samt att de beskrivna lederna endast kan ses som förslag på rutter.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Längd 11 km Rekomenderad startpunkt Hanatorps Camping Ledmarkering: orange stolpar samt skyltar "Älgstigen"

 

Reservation för underhåll och markering av leden.

Vägbeskrivning

Startpunkt: Hanatorps Camping, Örby. I Örby följ skyltar Torestorp därefter skyltar camping.

Hitta hit