Öresten

Haby, Mark

Öresten utanför Skene var förr ett viktigt fäste i kriget mot danskarna och är idag ett vackert strövområde.

Borgen Öresten omnämndes för första gången i svensk historia år 1366. Den var då Västergötlands viktigaste fäste. Vid en strid samma år föll borgen i danskarnas händer.

Många strider har skett i området och borgen jämnades med marken vid två tillfällen, men byggdes upp igen. Allmogen i trakten ogillade detta. De ansåg att just fästet Öresten var grundorsaken till de täta truppbesöken, som skoningslöst brände och skövlade var de drog fram. Efter en uppgörelse med krigsmakten samlade allmogen ihop 100 oxar till köpesumma av slottet och rev sedan ner det. Året var 1521 och Öresten utplånades för tredje och sista gången.

Idag kan man se resterna av vallgraven runt kullen. Från kullens topp har man utsikt vida omkring.

Vägbeskrivning

Från Kinna eller Skene kör mot Haby och Örby. I Haby sväng av från väg 156 mot Öresten. Efter Haby, sväng vänster mot Öresten och kör ca 1 km. Öresten ligger på höger sida direkt efter Slottsån.

GPS: N 57 27 861, E 12 37 950

Hitta hit