Ramsholmens kulturreservat

Örby, Mark

I kulturreservatet Ramsholmen kan man följa kulturlandskapets utveckling från stenåldern till nutid. En vandring genom det variationsrika området bjuder på upplevelser med öppna hagmarker, åkrar, ängar och granskog. Du kan välja mellan att promenera en kort slinga på ca en km, och en lite längre promenad på ca 3 km. Det finns många fornminnen och spår efter forntida odlingar med röjningsområden.

Ramsholmen (PDF)

Res med kollektivtrafiken

Från hållplatsen är det ca 1 km till naturreservatet.

Fakta

Ramsholmenområdet är Marks kommuns första kulturreservat och ligger strax utanför Örby. Området är cirka 70 hektar och omfattar delar av fastigheterna Hult, Skallared, samt Ramsholmen vilka ägs av Marks kommun. I öster avgränsas området av Dräggsjön, en mindre skogsjö med långgrunda stränder. Här växer vass, säv, starr, fräken, nate, näckros samt notblomster. Storlom, knipa, gräsand och mindre hackspett är fåglar man kan få syn på.

Platsen är tillgänlighetsinventerad. Fullständig information hittar du på TillgänglighetsDatabasen

Vägbeskrivning

Från Örby, kör mot Torestorp. Strax innan Två Skyttlar, parkera parkeringsplatsen på vänster sida så ser du ingången till reservatet.

GPS: N 57 27 115, E 12 42 066

Hitta hit