Frisjöns fiskevårdsområde

Kinnarumma, Mark

Frisjön är en vacker skogsjö med många vikar och uddar. Sjöarna är kalkade och med bra värden. Gös inplanteras årligen och grovgös har också fångats i sjöarna. Frisjön är en stor bra fiskesjö på cirka 700 ha med runt 30 öar och många goda platser på land att fiska från.

Fiskevatten som ingår i området

Frisjön, Svansjön, Lillasjön, St. Abborrsjön

Tillåtna fiskesätt samt förekommande fiskearter

Tillåtna fiskesätt : Mete, spinnfiske, långrev, pimpel, mjärde, drag efter båt. Förekommande fiskearter: abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sik, siklöja, sutare, ål, nors, bergsimpa, snorgärs.

Läs mer på Wikipedia

Kontaktinformation


515 92 Kinnarumma
Kontaktperson: Göran Hägnestig
Telefon: 033-251138

Prisinformation

300,-/kalenderår 80:-/vecka 30:-/dag. Kortet gäller för innehavaren samt maka/make eller sambo. Barn under 15 år fiskar gratis.

Fakta

Fiskekortsförsäljare: Göran Hägnestig, Kinnarumma tfn 033-25 11 38 Ingemar Källqvist, Kinnarumma tfn 033-29 20 06 Lars Petersson, Enekulla Aplared tfn 033-28 33 53 Bo Stenhammar Arnäsholm Aplared tfn 033-28 30 84 båtuthyrning finns ej

Hitta hit