Härsjöns fiskevårdsområde

Sätila, Mark

Härsjön specialitet är braxen. Här har exemplar av rekordmått tagits upp! Härsjön har även en fin badplats med bryggor. Fiskekortet omfattar Härsjön och Sandsjön.

Tillåtna fiskesätt samt förekommande fiskarter

Tillåtna fiskesätt: Handredskap. Förekommande fiskarter: Abborre, Braxen, Gädda, Mört, Sutare och Ål.

Vinterfiske

Vinterfiske efter särskild hänvisning. Tala med kontaktpersonen. Härsjön har varierande botten djup och olika strömningsförhållanden vilket gör den osäker på vintern. Isens tjocklek kan vara mycket varierande och råkar bildas. Omsättningen av hela sjöns vatten är mindre än två år.

Prisinformation

Fiskekort

Vuxna: 30:-/dag, 100:-/kalenderår
Årskort för ungdom under 15 år: 20:-

Fakta

Fiskekortsförsäljare: Härsjön: Ingvar Turesson tfn 0301-421 67 mobil 070 2747232, Lennat Turesson 070 3907715. Sandsjön: Leif Flydén 070 5939542

Hitta hit