Kinnaborgs fiskevårdsområde

Kinna, Mark

Sjöarna strax norr om Kinna ingår i Kinnaborgs fiskevårdsområde. Vattnen som ingår är: Mjögasjön, Stora och Lilla Barrsjön, Stora och Lilla Kroksjön, Lillasjön, Stora Ljungsjön, Viskan mellan fallet vid Rydals Museum och fallet vid Kungsfors i Skene, Häggån mellan bron vid Kronäng och sammanflödet med Viskan vid Kungsfors.

OBS. Fiske är dock helt förbjudet från bron vid Stora Lerhålan (vid golfbanan) till landsvägsbron vid Kvadrat Sanden.

Tillåtna fiskesätt samt förekommande fiskarter

Tillåtna fiskesätt: Handredskap. Minimimått för öring är 30 cm. Kräftfiske förbjudet

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, ål, öring (Viskan Häggån), Braxen (Viskan), Lake (Häggån).

Tänk på...

Föra att fisket även i fortsättningen skall upplåtas kräver markägarna att sportfiskarna håller snyggt omkring sig. Nedskräpning kan alltså resultera i indragning av fiskerätten, inte bara för den enskilde, utan även för alla till kommande säsong. Gör tvärt emot, tag med skräpet hem.
God fiskelycka!

Prisinformation

Vuxna: 175:-/kalenderår 125:-/säsong 30:-/dag Ungdom tom 15 år: Fritt fiske Angeldon (sprätt max 10 st/pers): 10:-/styck samt giltigt fiskekort Säsongskort avser 1/11 - 31/3 eller 1/4 - 31/10

Fakta

Fiskekortsförsäljare: Skene Järn tfn 0320-195 00 Frendo, Meca,(Statoil) Kinna, tfn 0320-109 28 Kontaktperson för Kinnaborgs fiskevårdsområde är Mikael Kellén, telefonnummer 0320-10972

Hitta hit