Häggåns fiskevårdsområde

Mark

Häggåns slingrar sig fram genom odlingslandskapet från Frisjön till utflödet i Viskan. Häggån är uppdelad på flera olika fiskevårdsområden. Häggåns fiskevårdsområde omfattar ån i Fritsla samhälle. Närmre Kinna har Maresjöns fiskevårdsområde samt Kinnaborgs fiskevårdsområde sträckor av Häggån, övriga delar av Häggån har markägare fiskerätten och där ska man ha markägarens tillstånd för att få fiska.

Vatten som ingår i området

Häggån från bron (vägen mot Hjälltorp) vid Wingqvists fabriker i Fritsla till den gamla stenvalvsbron öster om järnvägen. Sävsjön, Furesjön

Tillåtna fiskesätt och förekommande fiskarter

Tillåtna fiskesätt: Spinn-, flug- och metspöfiske. Vintertid Pimpelfiske. Fiskarter som förekommer i Häggån är abborre, gädda mört. I Sävsjön och Furesjön förekommer även gös.

Kontaktinformation

Bua Seglora

Kontaktperson: Lennart Svensson
Telefon: 033-249282
Telefon: 070-3027192

E-post: kovra@telia.com

Prisinformation

Vuxna: 100,-/år 25:-/dag
Barn under 15 år: 50:-/år 25,-/dag

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit