Lygnernsregionens fiskevårdsområde

Fjärås, Mark

Lygnern är resterna av en havsfjord som sträckte sig in mot landet då inlandsisen drog sig tillbaka. I väster avgränsas Lygnern av Fjärås bräcka, i öster ligger Sätila. Lygnern är en djup sjö och ofta är det blåsigt på sjön. Det finns flera fina badplatser runt sjön och vid sjöns norra strand är Ramhultafallet en mäktig syn med sina 65 fallmeter direkt vid sjökanten.

Vatten som ingår i området

Lygnern, Stora och Lilla Svansjön, Storån upp till Sätila reningsverk, Staborgsund, Sundsjön. I Sundsjön får man inte fiska från landsvägsbron vid Ålgårda samt nedströms denna bro.

Tillåtna fiskesätt och förekommande fiskarter

Tillåtna fiskesätt: Spinn- och flugfiske, mete, pimpelfiske, dragrodd, trolling samt angelfiske med max 15 angeldon per kort. 1/10-28/2 råder fiskeförbud på öring och lax. Minimimått för öring är 35 cm, lax 50 cm, ål 37 cm. Fångad fisk som understiger minimimåttet skall genast släppas tillbaka på platsen. Det är obligatoriskt att vid fångst av öring eller annan intressant fisk (t ex stor gädda) lämna in fångstrapport.

I Lygnern förekommer abborre, gädda, braxen, mört, sik, sutare, ål, öring, gärs, nors.

Kontaktinformation


439 72 Fjärås
Kontaktperson: Hans Lundberg
Telefon: 0300-545425
Telefon: 070-5610660

Prisinformation

Fiskekort vuxna: 300:-/kalenderår 100:-/månad 50:-/dag (24 timmar) Ungdom under 15 år fiskar gratis.

Fakta

Fiskekortsförsäljare: Skene Järn, Skene tfn 0320-195 00 Handelsboden, Fjärås tfn 0300-407 38 Sätila Bygg, Sätila tfn 0301-460 00 Lennart Walldén, Tostared tfn 0320-621 97 Åke Svensson, Staborg tfn 0300-451 12 Kalevi Nilsson, Staborg tfn 0300-453 00
Ifiske

Hitta hit