Stora Hålsjöns fiskevårdsområde

Rydal, Mark

Stora Hålsjön är en medelstor sjö på ca 400ha där delar av den norra sidan kantas av lodräta klippväggar. Sjön är förbunden med Viskan genom en 2km grävd kanal (Husån). Förekommande fiskarter är abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sarv, sik, ål, sutare, gärs, siklöja & nors.

Tillåtna fiskesätt samt förekommande fiskarter

Mete, drag, spinnspöfiske, samt pimpelfiske från is. Minimått för Gös 50cm. Max 2 spön/kort. Förekommande fiskarter är abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sarv, sik, ål, sutare, gärs, siklöja & nors.

Prisuppgifter för fiskekort 2020

Årskort 200kr
Dagkort 40kr

Priser kan ändras. Besök oss på Facebook för aktuella priser.

Barn under 15 år fiskar gratis.

Fiskekortförsäljare:
Seglora Camping, Seglora 070-5891059
Lennart Svensson, Bua Seglora 0320-93116
Carl-Henrik Blank, Bua Nyhem Seglora 0761-875633
Robert Johansson, Dammskogsvägen Rydal 0705-713454
Marks Jakt och Fiske Kinna
Skene Järn

Båtisättningsramp finns i Rydal, men kom ihåg att första bron i Rydal är ganska låg. Det finns även en ramp i Apelhult som kan användas efter erlagd rampavgift. Information finns vid rampen.

Prisinformation

Prisuppgifter fiskekort:

Årskort 200 kronor
Dagkort 40 kronor

Barn under 15 år fiskar gratis

Fakta

Fiskekortförsäljare:

Seglora Camping, Seglora 070-5891059
Lennart Svensson, Bua Seglora 0320-93116
Carl-Henrik Blank, Bua Nyhem Seglora 0761-875633
Robert Johansson, Dammskogsvägen Rydal 0705-713454
Marks Jakt och Fiske Kinna
Skene Järn

Hitta hit