Tolken i Marks Fiskevårdsområdesförening

Torestorp, Mark

En av de större sjöarna i Mark är Tolken. Förutom fina fiskemöjligheter, har Tolken även ett rikt fågelliv. Fiskevårdsområdet omfattas av Tolken samt Torestorpsån från bron i Torestorp till utflödet i Tolken.

Tillåtna fiskesätt samt förekommande fiskarter

Tillåtna fiskesätt är handhållna fiskeredskap och angeldon. Förekommande fiskarter i Tolken är abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sik, siklöja, sutare, ål, öring, sarv. I Torestorpsån förekommer abborre, gädda, mört, sutare, ål, öring. Utsättning av fisk sker årligen.

Fredningstider: Öring är fredad under tiden 15/9 t o m 31/3

Gös är fredad under tiden 15/5 t o m 15/6

Minimimått: Öring, gös och gädda: 45 cm

Kontaktinformation


51193 Torestorp
Kontaktperson: Kjell Svensson
Telefon: 0320-787094
Telefon: 073-7869753

Prisinformation

Prisuppgifter fiskekort: Årskort 500,- Säsong (1/5 - 31/10 eller 1/11-30/4): 300,- Vecka 150,- Dag: 60,- Angeldon 10:-/st utöver kostnad för fiskekort.Ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Betalning endast via inbetalningskort.

Den som ertappas fiskande utan gällande fiskekort/fiskerätt ska erlägga en kontrollavgift till Tolken i Marks FVOF på 1000 SEK.

 

Fakta

Fiskekortsförsäljare:
Trendhuset, Torestorp tfn 070-3279577
Kupan Spel & Servicebutik tfn 070-7748438
Lennart Åkesson, Kungsäter tfn 0320-813 26
Skene Järn, Skene tfn 0320-195 00
Patrik Elander, Torestorp, 0320-55772

Hitta hit