Viskans fiskevårdsområde

Skene, Mark

Viskan sträcker sig från Ulricehamn till utloppet vid Åskloster strax norr om Varberg. Numera har lax och öring möjlighet att vandra upp längs Viskan ända till Skene.

Fiskevatten som ingår i området

Viskans fiskevårdsområde omfattar Viskan från Kungsfors kraftstation i Skene till Hallandsgränsen, strax söder om Horred, samt Slottsån till Kalven och Lillån till Fävren inom Marks kommun, Lilla Eksjö och Gravsjö i Istorp.

Fiskeregler

Fiskekort gäller endast med handredskap.
Fiske efter lax och öring är tillåtet fr.o.m. 1 april t.o.m. 30 september. Minimimått på lax är 50 cm, för öring 45 cm. Fisk som inte håller måttet skall släppas tillbaka på fiskeplatsen, oavsett om den lever eller är död. Använd ej agn från andra fiskevatten p g a bakterierisken. Gå ej i sådda åkrar. För fisket vid Lekvads naturreservat (Berghem) gäller speciella regler och fiskekort.

Förekommande fiskarter

Abborre, Braxen, Gädda, Havsöring, Lax.

Kontaktinformation

Viskans fiskevårdsområde

51191 Skene
Kontaktperson: Roland Andersson
Telefon: 0320-32266
Telefon: 0733-917706

Prisinformation

Prisuppgifter fiskekort Vuxna: 300,-/år, 100,-/vecka 50,-/dag Lekvad: 75,-/dag. Gratis fiske t o m det året man fyller 15 år. Årskorten gäller ett år från inköpsdatum.

Fakta

Fiskekortsförsäljare
Skene Järn, Skene tfn 0320-195 00
Jörgen Sandmer, Lekvad tfn 0320-413 23, 410 48
Horreds Trafiken, Horred tfn 0320-801 36
Anders Andersson, Öxnevalla tfn 0320-809 24

Hitta hit