Västra och Östra Öresjöarnas fiskevårdsområde

Örby, Mark

Västra och Östra Öresjöarna sträcker ut sig i sydvästlig riktning strax söder om Kinna. De stora sjöarna ger bra möjligheter till fiske och här arrangeras även fisketävlingar några gånger om året. Djupkarta finns att köpa där du löser fiskekort, pris 100 kr.

Fiskevatten som ingår i området

Västra och Östra Öresjön, Kalven, Dräggsjön, Lillasjön, Ljungaån, Fickasjön, halva Vännebosjön, Kroksån, Djursjön, Djurån, St och L Djupasjön ingår i fiskevårdsområdet.

Fiskeregler

Vanligt mete, kastspö och långrevsfiske samt under vintern pimpelfiske inom föreningsmedlemmarnas vatten i Öresjön, Västersjön, Kalven, Stora och Lilla Dräggsjön.

Gösfiske: Fredningstid 15 Maj-15 Juni. Minimilängd 50 cm.

Ål är helt fredad i Öresjöarna.

Minimimått: öring 45 cm, gös 50 cm. OBS! Fisk som ej håller minimimått skall återsättas varsamt. Tänk på att alltid fukta handen först, annars dör fisken. Max tre spön per fiskekort.

Förekommande fiskarter

I Västra och Östra Öresjön förekommer abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sik, siklöja, sutare, ål och öring. I Dräggsjön och Lillasjön förekommer abborre, braxen, gädda, mört och ål.

Prisinformation

Prisuppgifter fiskekort: Årskort: 400,- 6 månader: 250,- Veckokort: 150,- Dagskort: 50,- Juniorer t.o.m. 16 år: årskort 50,- (gäller endast för boende i Marks Kommun).
Båtkort: 200:- (endast giltigt med gällande årskort)

Angelkort 5,-/don plus ordinarie fiskekort Båtuthyrning: Hanatorps Camping, tfn 0320-483 12, 070-3001582

Fakta

Fiskekortsförsäljare:
Fiskewebben, Kinna tfn 0320- 44008
Hanatorps Camping, Örby tfn 0320-483 12
Skene Järn, Skene tfn 0320-195 00
Horreds Bil och Motor, Horred tfn 0320- 800 98
Kupan Örby tfn 0320-483 30
Gulf, Skene tfn 0320-408 80
Djupkartor finns att köpa hos fiskekortsförsäljarna.

Hitta hit