Surtans fiskevårdsområde

Kinna, Mark

Surtan är en å som mynnar ut i Viskan men har sitt upprinningsområde norr om Hyssna. Fiskevårdsområdet omfattar Surtan från Rya, åsammanflödet till inloppet i Viskan, utom flugfiskesträckor Mölnebacka kvarn till bron över ån vid Furnimex (Hyssna gamla svarveri). Oxasjön, Furusjön, Trehörningen, Bårredssjön, Tjugensjön, Buasjön, Asksjön, Ösjön, Hårsåssjön och Kvarnsjön.

Flugfiskesträcka 1: Mölnebacka kvarn till vägbron 156. Flugfiskesträcka 2: Vägbron väg 156 till bron vid Furnimex (gamla Hyssna svarveri)

Fiskeregler

Tillåtna fiskesätt är handhållna sportfiskeredskap.
För flugfiskesträckor gäller följande: Endast hullinglös enkelkrok får användas. All ädelfisk återsättes. Kortet gäller även i övriga delar av Surtan. Markägare inom flugfiskesträckor har rätt att fiska på sin mark, även tillsynsman har rätt att fiska.
Minimilängd för lax och öring är 50 cm. Max 1 st ädelfisk per dag. Tillåten fisketid för dem är 1 april- 30 sept. Gädda och abborre fångade i Surtan får ej släppas tillbaka oavsett storlek. Alla strömmar i Surtan är föryngringsområde och därmed är fiske förbjudet.

Kontaktinformation


51156 Kinna
Kontaktperson: Leif Gustafsson
Telefon: 0320-15079
Telefon: 070-5826447

Prisinformation

Prisuppgift för fiskekort saknas

Fakta

Fiskekortsförsäljare:
Hyssna bensinstation, St1 0771-369 369, 0320-39059

Hitta hit