Cykelled Viskans och Surtans dalgångar

Kinna, Mark

Viskans och Surtans dalgångar erbjuder cykeltur i ett lite öppnare och flackare landskap. Du cyklar på mindre asfalterade vägar i ett varierande odlingslandskap. Utmed leden passerar du bla utsiktsplatsen Öresten, som förr var en viktig försvarsborg när gränsen mot Danmark gick genom området. Du passerar även vackra Assbergs raviner där inlandsisen lämnat sina tydliga spår samt flera härliga badplater. Leden är inte markerad i terrängen, men på Turistinformation Mark kan du hämta eller beställa en utförlig karta och färdbeskrvning. Du kan även ladda ned en folder i pdf-format till höger om den här texten.

Fakta

Rekommenderad startpunkt: Kinna Ledens längd: 50 km Ledens karaktär: något kuperat men till större delen flackt odlingslandskap Vägarna: mestadels mindre asfaltsvägar med lite trafik samt till viss del cykelväg.

Hitta hit