Ramsågen i Melltorp

Hyssna, Mark

Ramsågen i Melltorp

En industrihistorisk miljö bevarad för eftervärlden. Här har kvarn- och sågverksamhet förekommit under århundraden. Under fyra hundra år har energi hämtats ur Melltorps "qvarnaström". Strömmen och vattenfallet är fortfarande av stor betydelse. Enda skillnaden är att arbetsmiljön har upphört för att ge plats åt turismen.

Melltorp såg är ett arbetslivsmuseum och därmed medlem i Arbetsamma museer. Ramsågen är av unik karaktär och en av få i Västsverige.

Kraven på arbetslivsmuseerna är högt ställda. Man förväntas ha goda museala kunskaper samtidigt som man ska behärska tekniska processer.

I Melltorps Qvarnström har det funnits skvaltkvarnar sedan i början av 1600-talet.
Melltorp och Högens Kvarn (numera Melltorps kvarn) uppfördes på 1850-talet av kringboende bönder, som ägde den gemensamt. Samtidigt installerades ett stort vattenhjul. Även sågverket drevs av ett vattenhjul. 1921 byttes vattenhjulen ut mot turbiner. Bönderna kom att äga kvarnen med tillhörande sågverk fram till 1951.

Algot Johansson kom som sågmästare och mjölnare till Melltorp 1918. Han var son till mjölnaren Alfred Bengtsson som varit verksam i Lockö kvarn sedan 1880.

Hans Johansson 4:e generationens sågmästare driver idag verksamheten tillsammans med sin fru Catharina.

Kontaktinformation

Claes Johanssons väg 1
Hyssna
Kontaktperson: Catharina Johansson
Telefon: 0320-38023
Telefon: 0705-395653
Bokning: 0320-38023
Fax: 0320-39810

E-post: boka@kvarnenihyssna.se
Hemsida: www.kvarnenihyssna.se

Öppettider

Hotellet är bokningsbart hela året.
Konferenser, möten, weekendpaket, fest & bröllop.

Se mer information på vår hemsida:
www.kvarnenihyssna.se

Mer från Kvarnen i Hyssna - Mjölnarfamiljens hotell, kök & mötesplats

Utbud

Fakta

Melltorp såg är öppet för visning enligt överenskommelse.
För frågor om guidning:
0320-380 23 eller boka@kvarnenihyssna.se.

Hitta hit