Lockö kvarn i Hyssna

Hyssna, Mark

Lockö kvarn

Lockö kvarn byggdes intill ån Surtan 1863. Kvarnen ombyggdes och moderniserades 1937. Övrig bebyggelse i miljön är ett magasin från början av 1800-talet samt en smedja från 1926. På platsen har funnits tre kvarnar och två sågar, endast Lockö kvarn finns kvar. Den äldsta delen av Lockö kvarn är från 1700-talet. I den undre delen av kvarnen är väggarna delvis uppmurade av gamla kvarnstenar vilket visar att här har funnits kvarnar mycket länge. Av inredningen i kvarnen kan man bl a nämna stenkvarn, valskvarn, rensverk och kross. I kvarnen fanns också en kvarnsten från stenåldern.

Den siste mjölnaren Sven Edberg slutade verksamheten här 1969. År 1990 fick Hyssna Hembygdsförening som gåva överta Lockö Kvarn av Birgitta Johansson och Sven-Olof Arnell. Kvarnen har genom frivilliga arbetsinsatser, ALU-arbeten, gåvor och donationsmedel renoverats och all inredning fungerar ännu denna dag.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

För mer information kontakta Sven Arnell på telefon 0320-39022 (kvällstid)

Hitta hit