Fiska var du vill!

Mark har fina fiskemöjligheter i de mer än 300 sjöarna och vattendragen inom 19 fiskevårdsområdesföreningar.

Med över 300 sjöar och tre strömmande åar finns det gott om fisk goda fiskevatten i Mark. Allt du behöver är ett fiskekort, sedan får du fritt nyttja våra vatten.

För de sjöar som inte ingår i något fiskevårdsområde är det markägaren som har fiskerätten. Om du vill fiska i en sjö som inte ingår i något fiskevårdsområde, måste du ha markägarens tillstånd att göra detta. Fiske ingår inte i allemansrätten.

Läs mer om fiskevattnen på mark.se