Naturreservat i Mark

I Mark har vi en mycket spännande och rik natur som vi alla har ett ansvar att slå vakt om. I Mark finns 16 naturreservat med mycket varierad natur. 

Naturreservatets gränser markeras av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare. Illustrerade broschyrer finns ibland hos turistbyråer eller på kommunernas och länsstyrelsernas webbplatser. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan också kontakta din kommun eller länsstyrelse för information. Naturreservaten är skyddade med stöd av miljöbalken.

Läs mer om naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.

Gode Mosse (extern länk)

Letebo (extern länk)

Smälteryd (extern länk)

Stampatorgs ljunghed (extern länk)